Lidgeld

Zoals U eerder al kon lezen, is Uw eerste les gratis en vrijblijvend.

Wanneer U er voor kiest om bij All4Dogs lid te worden, gelden de volgende prijzen:

  • Eerste begeleider: 50 € per jaar, vanaf 1-01-2019 :  70€
  • Bijkomende begeleider uit hetzelfde gezin: 20 € per jaar extra, vanaf 1-01-2019 : 30 €

Meerdere honden brengen geen extra kosten met zich mee.

Lidgelden kunnen betaald betaald worden op volgend rekeningnummer :

BE63 1430 8608 7908