Lidgeld

Zoals U eerder al kon lezen, is de eerste les gratis en vrijblijvend.

Wanneer U er voor kiest om  lid te worden, gelden de volgende prijzen:

  • Eerste begeleider: 100 € per jaar
  • Per bijkomende begeleider uit hetzelfde gezin, vriend of vriendin ,kinderen … 40 € extra

Meerdere honden brengen geen extra kosten met zich mee.

Lidgelden kunnen cash betaald worden of op volgend rekeningnummer overgeschreven worden :

BE12 9734 2889 1392